Volgens Artikels

Deur Melodie Veldhuizen

Betrap jy jouself gereeld dat jy negatiewe gedagtes oor jou werk koester en jou werk daaronder ly? Hoewel dit maklik is om na sekere persone of situasies ʼn vinger te wys as oorsaak van jou werkplek-ellende, vra jouself af of jou eie denkpatrone en emosies nie die werklike oorsaak is nie. Om aandag daaraan te skenk sal jou help om jou werk te geniet en ook jou werksprestasie te verbeter. Indien jy onseker is of dit wel jou negatiewe ingesteldheid is wat elke dag by die werk soos ʼn blou Maandag laat voel, vra  jouself die volgende vrae en pas die aanbevole strategieë toe. Dit mag moontlik help dat jy weer elke dag met ʼn huppel in die stap werk toe gaan.

Is jy oordrewe besorgd oor jou kollegas of bestuurder se opinie omtrent jou?

Nie almal saam met wie jy werk hou noodwendig van jou nie en dit wat jy doen lok nie altyd positiewe reaksie uit nie. In jou professionele lewe sal dit ʼn bitter pil wees om te sluk indien jy altyd almal se goedkeuring soek en dit nie kry nie. Waak teen die negatiewe gewoonte om soveel te steun op jou kollegas of jou bestuurders se positiewe opinie omtrent jou, jou werkstyl en of dit wat jy doen goed genoeg is. Dit kan jou tot so ʼn mate inhibeer dat jy te bang is om kreatief te wees en risiko’s te loop, uit vrees dat jy negatiewe kommentaar sal uitlok.

In plaas daarvan om ontsteld te raak oor kollegas se kommentaar of kritiek, fokus op dit wat belangrik is, byvoorbeeld hoe goed en trots jy gevoel het nadat jy ʼn projek voltooi het en hoe jy dit geniet het om dit te doen. Evalueer jou kollegas se reaksie en vorm dan jou eie mening oor watter kommentaar gewig dra en wat jy maar met die ophaal van jou skouers kan vergeet sonder om jou daaroor te ontstel. Soms is dit bloot professionele jaloesie, of dalk het die persoon daardie oggend met die verkeerde voet uit die bed geklim. Kritiek beteken nie noodwendig dat die persoon ʼn persoonlike vete teen jou het nie. Indien jy in jou loopbaan wil vorder, hou jou kop omhoog, beweeg aan doen altyd jou bes, eerder as om kritiek te internaliseer.

Stel jy te hoë verwagtinge aan jou kollegas?

Of dit nou is om van jou bestuurder te verwag om te weet dat jy dink dis tyd vir bevordering, of dat jou kollega jou moet saamnooi wanneer sy vir middagete uitgaan – sulke negatiewe gedagtes kan jou kantoorverhoudings belemmer.

Onthou weereens, persoonlikhede en maniere om dinge te doen verskil. Is jy nie dalk besig om jou persoonlike voorkeure oor hoe mense behoort op te tree op jou kollegas te projekteer nie? Jy sou byvoorbeeld, indien jy in ʼn bestuursposisie was, jou werknemers se prestasies en vordering raakgesien het en daaraan erkenning verleen het. Of jy beskou jouself as ʼn omgee-mens wat almal se verjaardae onthou, ʼn kollega etenstyd sal saamnooi, of hulp sal verleen aan ʼn kollega wat oorlaai is met werk. Dog, persoonlikhede verskil.

Daar gebeur soms dinge by die werk wat jou seermaak of ontstel, omdat kollegas nie optree soos wat jy van hulle verwag nie. Probeer om dit nie persoonlik op te neem nie. Beskou die situasie objektief – dit mag wees dat jou kollega of bestuurder nie werklik verkeerd opgetree het nie. Hul optrede was net nie presies wat jy heimlik van hulle verwag het nie, of dis nie hoe jy sou opgetree het nie. Werk aan jou negatiewe ingesteldheid en vra jouself af of jou verwagtinge geregverdig is. Wees jy die een wat omgee demonstreer deur  byvoorbeeld ʼn ophef van jou kollegas op hul verjaardae te maak en lewer so jou bydrae tot ʼn positiewe en aangename kantooratmosfeer.

Laat jy toe dat jy by skinderpraatjies, negatiwiteit of klagtes betrek word?

Dis dikwels nie wat jy self doen en dink of hoe jy oor kollegas se optrede voel wat jou emosies by die werk beïnvloed nie. Die kollegas met wie jy interreageer en kommunikeer, kan ʼn wesenlike invloed op jou emosies hê. Dis moeilik of selfs onmoontlik om positief te bly in die geselskap van skindertonge, klakouse en negatiewe persone. Besin oor hoeveel tyd jy  saam met hierdie  kollegas bestee, en of dit aanleiding tot jou negatiewe ingesteldheid gee. Dit bly gewoonlik nie by net hulle negatiwiteit aan te hoor nie. Kort voor lank word jy as deel van hierdie groep beskou en tree jy presies soos hulle op. Jou positiewe kollegas en jou bestuurder sien dit raak en jy verbeur geleenthede om deel te wees van ʼn projekspan of word selfs oorgesien wanneer bevordering ter sprake is. Jy help ook om die probleem te vergroot eerder as om te probeer om dit op te los.

Distansieer jouself van alle bronne van negatiwiteit, opstokery en skinderpraatjies. Doen dit voor dit te laat is en jy ook deur jou positiefgesinde kollegas verwerp word en voordat jy so gebreinspoel word dat dit onmoontlik is om die positiewe in enige situasie te sien. Wees jy die een wat, sodra ʼn probleem ontstaan, met voorstelle kom om dit op te los. Of tree in die bresse vir die kollega oor wie geskinder word. Dit sal aanvanklik dalk ongemaklik en selfs moeilik wees om jou rug op negatiwiteit te draai. Maar dit sal vir seker help om ʼn meer positiewe gesindheid in die werkplek te kweek en sal ook op die lange duur goed wees vir jou loopbaanontwikkeling.

Plaas jy onnodige druk op jouself?

Ongeag hoe hard jy werk of hoe hard jy probeer om suksesvol in jou loopbaan te wees, sal daar altyd dinge in jou werksituasie wees waaroor jy geen beheer het nie. Beurtkrag kan daartoe lei dat jy nie ʼn verslag betyds kan indien nie, of druk verkeer het tot gevolg dat jy laat is vir ʼn belangrike vergadering. Dit laat jou voel asof jy as werknemer ʼn mislukking is. Deur te veel druk op jouself uit te oefen om perfek te wees of altyd uitmuntende resultate te lewer, ondanks dinge wat buite jou beheer of selfs ervaringsveld is, is net so negatief as om te veel druk op kollegas uit te oefen.

In plaas daarvan om voortdurend te probeer om beheer uit te oefen op terreine waaroor jy geen beheer het nie of oor onvoorsiene situasies, onderdruk eerder die negatiewe gedagtes.  Fokus op die positiewe en op dit wat jy wel uitmuntend kan doen. En klop jouself op die skouer vir elke prestasie en suksesverhaal, selfs onder die moeilikste omstandighede.

 

Bron:

US News. https://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/articles/is-a-toxic-mindset-affecting-your-work-performance

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog