Volgens Artikels

Deur Essie Bester

Tyd is een van die waardevolste hulpbronne in die wêreld van werk. Daarom is die behoorlike bestuur daarvan ʼn deurslaggewende element van sukses, ongeag wie jy is of wat jy doen. Té min sakepersone beskou tyd egter as een van hulle belangrikste hulpbronne en in die gemiddelde werkplek word daar min gedoen om elkeen se mees beperkte bate beter te benut.

Tydsbestuur in die werkplek is en bly ʼn groot uitdaging. Met e-posse, vergaderings, sperdatums, eise, versoeke, prioriteite en afleidings kan die lys van dinge wat jy moet bestuur maklik oorweldigend raak. En om druk te ervaar omdat jy agtergeraak het, veral as jy ʼn hele spul take het om af te handel, kan groot spanning veroorsaak en dinge in jou onderneming lelik laat skeefloop.

Goeie tydsbestuur vir jou onderneming behels:

  • Die prioritisering van belangrike take
  • Die aanwysing van tyd om die take te voltooi
  • Die wil om jouself te verbind tot die voltooiing van daardie take binne die aangewese tydsraamwerk.

Dis waar dat suksesvolle mense tegelyk aandag aan baie take gee. Maar hulle sorg dat hulle die grootste deel van hul tyd bestee aan belangrike take wat baie meer bydra tot die sukses van hul onderneming, in stede daarvan om tyd aan onbelangrike take af te staan.

Tydsbestuursvaardighede kan jou help om slim te werk in plaas daarvan om net hard te werk solank jy besef wat dit verg. ʼn Duidelike beeld van hoe belangrik tydsbestuur vir jou onderneming is, sal jou motiveer om jou werkswyses te verander.

Vyf redes waarom dit nodig is om goeie tydsbestuur (ter wille van jou onderneming se voortbestaan) aan te leer:

  1. Jy bereik meer in minder tyd

Die grootste rede waarom jou onderneming by jou tydsbestuursvaardighede kan baat, is die feit dat tyd ʼn beperkte hulpbron is. ʼn Dag is immers net 24 uur lank en dis die tyd wat elkeen van ons tot ons beskikking het.

Doeltreffende tydsbestuur sal jou toelaat om meer te bereik in minder tyd. In plaas daarvan om te konsentreer op minder belangrike take wat jy kan delegeer, sal dit jou wys hoe om te fokus op dinge soos belangrike sakevergaderings en bemarkingsaanbiedinge – ʼn fokus wat tot ʼn hoër produktiwiteitsvlak vir jou onderneming kan lei.

  1. Beter besluitneming

Die meeste van die tyd vereis jou onderneming dat jy jou take volgens belang moet prioritiseer – iets wat maklik bereikbaar is met goeie tydsbestuursvaardighede. Dit sal enige werksverwante spanning by jou verlig en jou toelaat om helderder te dink terwyl jy baie doeltreffender fokus op die take wat afgehandel moet word.

Met goeie tydsbestuur kan jy beter idees ontwikkel, wyser besluite neem en vinniger oplossings vind vir enige struikelblokke in jou onderneming.

  1. Meer tyd om jou onderneming uit te brei

Goeie tydsbestuur gee jou meer tyd om nuwe dinge aan te leer, nuwe idees te ondersoek en meer op die toekoms te fokus – alles dinge wat jou onderneming kan help uitbrei.

  1. Verlig spanning

ʼn Dag sonder onaangename verrassings, dreigende sperdatums te midde van beperkte tyd, en die een taak wat na die ander afgejaag moet word, kan met baie meer gemoedsrus aangepak word – iets wat slegs moontlik is as jy leer om jou tyd binne die onderneming reg te bestuur. Dit sal jou vermoë om naderende sperdatums te hanteer verbeter terwyl jy kalm en in beheer bly.

Deur voortdurend besig te wees omdat jy wil voel jy bereik iets, maar jy kry nooit die noodsaaklike take betyds voltooi nie, kan jy jou geestesgesondheid verswak en jou besluitnemingsvaardighede laat agteruitgaan.

  1. Verhoog die gehalte van werk en dienste

Om by ʼn streng skedule met vaste sperdatums te moet hou, kan die gehalte van jou werk ernstig belemmer. Elkeen van ons was sekerlik al in die situasie waar ʼn sperdatum al nader kom, terwyl jy weet jy sou baie beter werk kon lewer as jy ʼn bietjie meer tyd tot jou beskikking gehad het.

Gestel jy doen ʼn voorlegging namens jou onderneming aan iemand oor ʼn belangrike sakevoorstel, maar in die aanbieding laat jy ʼn paar belangrike punte en vrae uit weens spanning en té min tyd tot jou beskikking. Dit is in so ʼn situasie waar jou onderneming by jou tydsbestuursvaardighede kan baat. Wanneer jy die tydsbeperkings verstandig beplan en bestuur, konsentreer jy meer op die belangriker take sonder om spanning te ervaar. Op sy beurt verhoog dit die gehalte van jou uitsette.

Om sukses te behaal vereis jou onderneming van jou dat jy die beste weergawe van jouself sal wees – begin deur uit te blink in tydsbestuur. Bepaal waar jy tyd verloor en maak seker dat jy jou take volgens belangrikheid prioritiseer. Dit sal jou sal help om die grootste vordering te maak in die rigting van jou uiteindelike doel, naamlik die uitbreiding en groei van jou onderneming.

Jy sal binnekort die positiewe impak op jou onderneming sien en jy sal begin voel dat jy jou nou eers geposisioneer het om te slaag. Die gehalte van jou werk sal verbeter, jou dae sal minder spanningsvol wees en jy sal agterkom dat jy meer doeltreffend op nuwe en groter geleenthede kan fokus.

Bronne:

5 Reasons Why You Need to Learn Time Management for Your Business https://www.entrepreneur.com/article/377669

Why Time Is Your Most Important Business Resource

https://www.entrepreneur.com/article/328205

https://www.netwerk24.com/huisgenoot/Jou-lewe/Ouerskap/bestuur-jou-tyd-reg-20170528

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog