Volgens Artikels

Deur dr.Eugene Brink

Die era van kennis en die Vierde Industriële Revolusie (4IR) het kritiese denke na die voorpunt van loopbaan- en besigheidsukses gedwing.

Dit is waarom die Wêreld Ekonomiese Forum dit as die vierdebelangrikste vaardigheid in die aanloop na 2025 gelys het. En tog, dit vertoon nie so prominent as wat dit moet nie en diegene met die vermoë om dit te doen, sal vir die res van hul werkende lewens ʼn mededingende voordeel hê.

“Kritieke denke is een van die mees ondergebruikte vaardighede by mense. Die meeste mense onderskat hul denkvermoë en aanvaar dit as vanselfsprekend,” sê Maxim Dsouza, leierskapdeskundige.

Hy sê die meeste mense vind ʼn legio redes om nie probleme en kwessies te oordink nie, van te besig wees met goed tot om nie ʼn buitengewone IK te hê nie. “Wat ook al jou rede is, jy kan leer om jou kritiesedinkvaardighede te verbeter om ʼn verskil in jou doelwitte en selfverbetering te maak. Jy hoef ook nie die slimste mense in die dinkspeletjie te klop nie. As jy die beste gebruik van jou dinkvaardigheid maak, sal jy die vrugte daarvan pluk.”

Gevolglik gaan die verbetering van jou kritiese denke nie soveel oor intelligensie nie maar oor prosesse en ʼn gewilligheid om dit te verbeter.

“Om kritiese denke by die werk te gebruik, behels die prosessering en organisering van feite, data en ander inligting om ʼn probleem te omskryf en effektiewe oplossings te vind,” is die Indeed-redaksie se mening. “As jy byvoorbeeld met menslike hulpbronne werk en ʼn konflik tussen twee werknemers moet oplos, sal jy kritiese denke gebruik om die aard van die konflik te verstaan en watter optrede gevolg moet word om die situasie te ontlont.”

Dsouza beskryf dit soos volg: “ In die werklike lewe beteken kritiese denke die gebruik van jou kennis, ondervinding en gedagtes om die bes moontlike besluit te neem. Dit sluit ook in om te leer uit jou ondervindings in die verlede om jouself te verbeter, foute te vermy en in die toekoms beter keuses te maak.”

Kortom, dit stel ons in staat om foute raak te sien en daarop te reageer. “Kritiesedinkvaardighede is noodsaaklik in elke industrie op elke loopbaanvlak, van intreevlakassosiate tot topbestuur. Goeie kritiese denkers kan sowel onafhanklik werk as saam met andere om probleme op te los,” sê die Indeed-span. “Kwessies soos prosesondoeltreffendheid, bestuur of finansies kan verbeter word deur middel van kritiese denke. As gevolg hiervan waardeer en soek werkgewers kandidate wat sterk krtiesedinkvaardighede toon.”

Ons word almal verplig om dikwels besluite te neem. Sommige is groot en ander onbeduidend, maar hulle moet so suksesvol en akkuraat moontlik wees, en dit is waar kritieke denke inkom. Om bloot “werk te doen” is nie meer goed genoeg nie; om dit so goed moontlik te doen, is wat tel. Dit geld vir poste so uiteenlopend as kantoorwerk, finansiële deskundiges, onderwysers en uitvoerende beamptes.

Daar is vyf kritieke dinkvaardighede wat jy op ʼn CV of by ʼn onderhoud kan uitlig:

  1. Waarneming: Om rustig te kan word en ʼn probleem te voel en waar te neem en hoekom dit ʼn probleem is, is van die uiterste belang.
  2. Analise: Om te weet watter feite en inligting rakende ʼn probleem relevant is
  3. Afleiding: Dit laat jou toe om afleidings oor ʼn bepaalde probleem te maak en met antwoorde te kom. Om kreatief te wees, is net so belangrik in hierdie stap.
  4. Kommunikasie: Om hierdie antwoorde op ʼn saaklike en effektiewe wyse aan ander oor te dra
  5. Probleemoplossing: Om stappe te doen om die probleem op te los

 

Bronne

FindcoursesUK, 9 Februarie 2021, “How To Improve Your Critical Thinking Skills”, https://www.findcourses.co.uk/inspiration/articles/how-to-improve-critical-thinking-9900.

Indeed editorial team, 26 Julie 2021, “10 Essential Critical Thinking Skills (And How to Improve Them)”, https://www.indeed.com/career-advice/career-development/critical-thinking-skills.

Maxim Dsouza, 2021, “How To Improve Your Critical Thinking Skills – 7 Techniques”, https://productiveclub.com/improve-critical-thinking-skills/.

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog