Volgens Artikels

Deur Wilma Bedford

Kantoorwerkers oor die wêreld heen is feitlik oornag deur die Covid-19-pandemie gedwing om hul werkplek na hul huise te verskuif en virtuele spanwerk te omhels. Vir sommige was dit makliker as vir ander. Daar is egter maniere om die aanpassing makliker te maak.

Om afstandwerk te doen is uitdagend op die beste van tye. Virtuele spanwerk plaas nou groter klem op kommunikasie en organisasie aangesien die sosiale nuanses van kontak wat van aangesig tot aangesig plaasvind, nie meer as vanselfsprekend aanvaar kan word nie. Navorsing toon dat nuutgevormde, onervare virtuele spanne meer spankonflik, minder bevrediging, minder uitruil van kennis en swakker prestasie ervaar. Daarteenoor pas spanne wat al langer saamwerk, makliker aan. Nogtans kan “nuwe” spanne die situasie stelselmatig bemeester.

Alhoewel spanne as ʼn geheel makliker by die virtuele opset mag aanpas, mag die vermoë om op ʼn individuele vlak te verander, totaal en al verskil. Baie daarvan het daarmee te make of jy die tipe persoon is wat nuwe uitdagings geniet en bereid is om by ʼn nuwe manier van doen aan te pas, al dan nie.

In ʼn studie uitgevoer deur Andy Luse, ʼn wetenskapbestuurder by die Spears School of Business aan die Oklahoma State University, is die persoonlikheidseienskappe en denkstyle van meer as 150 besigheidstudente gemeet en hul voorkeure vir virtuele spanwerk is daarna geassesseer.

Die navorsingspan het tot die slotsom gekom dat virtuele werk, wat beteken gesprekke vind nie meer in die verbygaan in die gang plaas of gedagtes kan nie meer in die personeelkamer uitgeruil word nie, tot die aanname sou lei dat die ekstrovert-introvert-persoonlikheidsdimensie die bepalende faktor is. Dit is egter die karaktertrekke van verbeeldingryk te wees en graag nuwe dinge te wil probeer, wat die belangrikste blyk te wees, waarskynlik weens dié persoonlikheidstipe se algemene gewilligheid om met nuwe maniere van werk te eksperimenteer.

Luse sê dit is egter so dat alhoewel ekstroverte virtuele spanwerk verkies eerder as om alleen te werk, hulle mag sukkel met die huidige situasie van gedwonge afstandwerk en die afwesigheid van van-aangesig-tot-aangesig kontak.

Alhoewel minder belangrik, is ʼn persoon se vlak van introversie of ekstroversie wel ook ʼn beduidende faktor. “Ekstroverte sal veel eerder van aangesig-tot-aangesig werk as virtueel,” sê Luse. “Daarenteen sal introverte makliker alleen werk en beter by ʼn virtuele omgewing aanpas aangesien dit minder aangesig-tot-aangesig-interaksie verg en dus geestelik minder vermoeiend is.”

Terwyl sommige van ons beter by dié nuwe manier van werk as ander mag aanpas, kan dit ook ʼn nadelige uitwerking hê.

Aanvanklike bevindinge beweer dat ʼn intense tydperk van virtuele samewerking ons persoonlikhede mag verander.  William Swart en Judy Siguaw van die East Carolina University het die ervarings van 58 besigheidstudente bestudeer wat vir vyf weke aan intensiewe virtuele spanwerk deelgeneem het. Deur die studente se persoonlikhede voor en ná die vyf weke te vergelyk, het Swart en Siguaw gevind dat die studente laer presteer het met betrekking tot een van die vyf hoofpersoonlikheidseienskappe (openheid, pligsgetrouheid, ekstroversie, toegeneentheid, neurose), naamlik toegeneentheid (“agreeableness”) – wat wesenlik beteken tot watter mate jy warm en vriendelik is en ander vertrou.

Die navorsers was van mening dat dit die gevolg was van studente wat meer ervare geraak het in hoe om hul eie opinies tydens virtuele vergaderings oor te dra. In video-gesprekke kan ʼn introvert maklik uit die gesprek gelaat word en die studente het derhalwe meer ekstrovert geword en geleer om hul stem te verhef en hul idees uit te spreek sodat die span sy doelwitte kon bereik, wat ʼn mate van aggressie geverg het.

Aan die ander kant is die introvert egter nie noodwendig beter daaraan toe om van die huis af te werk nie, volgens Matthew Davis, ʼn medeprofessor aan Leeds University se Sakeskool. Alhoewel hulle dit mag geniet om alleen te werk, kan introverte dit moeilik vind om die alleenfokus tydens videogesprekke te wees of om tot virtuele groepgesprekke toe te tree.

Swart sê: “Almal is hier in dieselfde bootjie, en as hulle nie kompromieë aangaan en saamwerk nie, besef hulle dat hulle nie hul doelwit gaan bereik nie – met ernstige gevolge.”

Terwyl dit waar is dat sommige mense makliker by afstandwerk aanpas as ander, sê Meredith Turitis dit is net ʼn geval van party mense wat harder daaraan moet werk as ander om die aanpassing te maak.

Volgens Turitis is dit vir party mense ʼn seën om van die huis af te werk– hulle kan fokus en hiperproduktief wees, en selfs tyd vind om met die hond te gaan stap en in hul pajamas te oefen. Ander vind die oorgang nie so maklik nie en hulle vind dit in der waarheid teenproduktief en het met min om aan die einde van die dag te wys.

Een van die belangrikste aspekte is die versoeking om dinge uit te stel. Dit is baie makliker as jy nie ʼn baas het wat oor jou skouer loer nie. Jy kan gou in die kombuis verdwyn om ʼn nuwe resep te probeer of om persoonlike redes op jou rekenaar rondswerf sonder dat enigiemand dit agterkom.

Dit is ook makliker om onplesierige take opsy te skuif. As jy voor ʼn onaangename taak te staan kom of sukkel om ʼn probleem op te los, word jou frustrasietoleransie getoets, sê Timothy Pychyl, ʼn medeprofessor in sielkunde aan Carleton University in Ontario. Mense met ʼn laer frustrasietoleransie is meer geneig om uit te stel – en sal van hul lessenaar opstaan om na afleiding te gaan soek.

Volgens Pychyl sal diegene aan die ander kant van die spektrum met hul werk deurdruk. Hy voeg by dat mense met ʼn hoë frustrasietoleransie oor die algemeen ook pligsgetroue werkers is wat besonder suksesvol is met afstandwerk. Navorsing het getoon dat van die reeds genoemde vyf groot persoonlikheidseienskappe, pligsgetrouheid die beste voorspeller van prestasie is.

Die produktiefste afstandwerkers weet hoe om werk en ontspanning van mekaar te skei en as’t ware in “kompartemente” te plaas. Jean-Nicolas Reyt, ʼn medeprofessor van organisatoriese gedrag by McGill University in Montreal, noem dit ʼn “mikro-oorgang” tussen take en jou omgewing. “Dit beteken jy kan met jou hond gaan stap, maar vir jouself ʼn grens stel om op ʼn spesifieke tyd terug by jou werk te wees, en dan weer ʼn grens te stel vir die hoeveelheid tyd wat jy verder aan jou werk gaan bestee.”

Indien jy dit moeilik vind om van die huis af te werk, laat die wete dat baie min mense in stresvolle tye tot hul volle potensiaal werk jou troos, sê Pychyl. “Hoe meer jy by jou ‘nuwe normaal’ kan aanpas, hoe beter sal jy daarin slaag om afstandwerk te kan doen.”

 

BRONNE:

James, G. Is your personality type right for working remotely? https://www.inc.com/geoffrey-james

Jarrett, C. The personalities that benefit most from remote work. https://www.bbc.com/worklife/article/2020.06.01

Turitis, M. Why are some people better at working from home than others? https://www.bbc.com./worklife/article/2020.05.06

Van Thiel, E. Big five personality test traits. https://www.123test.com

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog