Volgens Artikels

Deur Emsie Martin

Jy is genooi vir ʼn werksonderhoud. Die firma het jou CV deurgelees en besluit jou kwalifikasies en ondervinding is net reg vir hulle, maar die werksonderhoud sal die finale deurslag gee. Daar is ook ander aansoekers en die werksonderhoud kan die verskil maak of jy die aanstelling kry of nie.

Dr. ST Potgieter is ʼn sielkundige van Bellville met wye ervaring. Volgens hom is dit belangrik om te weet hoe om ʼn werksonderhoud te hanteer.  Onthou, eerste indrukke is belangrik en heel dikwels blywend. Dra sorg dat jy in die eerste paar sekondes ʼn kragtige en positiewe indruk skep. Hoe doen jy dit?

Hier is kortliks enkele wenke:

 • Daar is ʼn uitdrukking wat sê ʼn prentjie is ʼn duisend woorde werd. Jou voorkoms is dus belangrik.
 • Trek netjies en toepaslik aan vir die onderhoud.
 • Probeer vas stel wat die drag is wat jou onderhoudvoerder sal aantrek. Die kleredrag vir ʼn onderhoud vir ʼn rekenmeesterspos sal waarskynlik anders lyk as vir die pos van ʼn kunstenaar of ʼn plaasbestuurder.
 • Jou liggaamstaal is belangrik.
 • Glimlag wanneer jy die vertrek instap. Dit gee onmiddellik ʼn positiewe inslag.
 • Stap flink in, staan regop met jou skouers effens agtertoe getrek, groet met ʼn stewige handdruk en kyk die persoon in die oë. Moenie verwag om ʼn goeie indruk te maak wanneer jy met ʼn nonchalante en slap houding die vertrek inkom nie.
 • Al knaag jou senuwees, haal diep asem en straal selfvertroue uit.
 • Straal positiewe energie uit wanneer jy die vertrek binnetree, wees gefokus en toon goeie maniere. Wag totdat jy ʼn stoel aangebied word – moenie jouself op die eerste stoel neerplak nie.
 • Die eerste vraag sal waarskynlik iets wees soos: Hoekom het jy aansoek gedoen vir hierdie pos? / Hoekom dink jy is jy geskik vir hierdie betrekking? Berei jouself deeglik voor vir hierdie vraag sodat jy dadelik ʼn goeie indruk maak. Dit sal jou ook selfvertroue gee vir die res van die onderhoud.
 • Lyk wakker, geïnteresseerd en entoesiasties.
 • Hou jou oë gevestig op die onderhoudvoerder.
 • Wanneer daar meer as een onderhoudvoerder is, laat jou blik skuif van die een na die ander.
 • Moenie dat jou emosies oorneem wanneer jy dalk nie met iets saamstem nie.
 • Moenie in ʼn debat betrokke raak nie.
 • Toon humor sonder om snaaks te probeer wees.
 • Beklemtoon jou prestasies en ondervinding.
 • Gesels met jou liggaamstaal, soos met jou hande, sodat jy entoesiasties lyk.
 • Luister aandagtig na wat gevra word, anders verloor jy dalk die strekking van die vraag en antwoord ontoepaslik.
 • Moenie net “ja” of “nee” antwoord nie, maar brei jou antwoord uit. Moet egter nie te veel praat nie.
 • Antwoord in ʼn duidelike stemtoon met selfvertroue. Moenie mompel en onhoorbaar praat nie.
 • Moenie negatiewe dinge oor jou vorige werkgewer kwytraak nie. Moenie kla oor dinge in jou lewe nie.
 • Moenie in politieke of godsdienstige vrae en standpunte betrokke raak nie.
 • Indien jy glad nie ʼn antwoord weet nie, sê eerder so as om nonsens te gorrel.
 • Wanneer jy baie kan gesels oor ʼn spesifieke vraag, noem die belangrikste kernpunte en sê ten slotte: “Ek sal graag meer uitbrei rondom hierdie onderwerp, indien u dit verkies”.
 • Moenie oneerlik wees in die onderhoud nie.
 • Moenie desperaat voorkom nie, deur byvoorbeeld te sê: “Asseblief, wil julle my nie maar tog aanstel nie”. Dit verswak jou aanbieding en taan jou selfvertroue in die onderhoud.
 • Probeer om vrae toe te lig met praktiese voorbeelde / sukses wat jy bereik het.
 • ʼn Vraag wat dikwels voorkom is: “Vertel ons van jou sterk punte en swak punte.” Berei jouself goed voor vir hierdie vraag. Jou sterk punte moet ooreenkom met die rede waarom jy vir die pos aansoek gedoen het. Moenie jou swak punte erken nie, maar stel dit só dat dit eintlik ʼn positiewe punt is, byvoorbeeld: “My een swak punt is my streep vir perfeksionisme. Ek hou daarvan dat ʼn ding reg en betyds op datum voltooi word. Ek skryf my perfeksionisme daaraan toe dat ek glo slegs my beste is goed genoeg vir my firma en kliënte.”
 • ʼn Laaste vraag aan jou kan iets wees soos: “Is daar ten slotte nog iets wat jy wil sê?” of “Wil jy iets meer weet aangaande ons firma?” Berei jou ook hiervoor goed voor, sodat jy met ʼn kragtige antwoord kan eindig. By laasgenoemde vraag kan jy byvoorbeeld vra: “Watter sleutelaspekte is belangrik vir die firma oor die volgende paar jaar?”

Met die nodige voorbereiding, regte ingesteldheid en met die regte kennis van hoe om die onderhoud te benader en die wyse waarop jy vrae beantwoord, verbeter jy jou kanse om aangestel te word vir die betrekking waarvoor jy aansoek gedoen het.

 

BRON:

Dr. ST Potgieter. Pitkos. Tel: 021 949 5007; Selfoon: 083 227 3683;  E-pos: st@pitkos.co.za

Solidarity’s Occupational Guild for Office Practitioners

Occupational Guild for Trades

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog